Ziekte van Newcastle

Bel ons! 015/762.764

Newcastle Disease bij kippen

Ziekte van Newcastle geeft vooral ademhalingsproblemen en zenuwsymptomen bij pluimvee. Er zijn ondertussen reeds verschillende uitbraken in België gemeld gedurende afgelopen 8 weken. In eerdere persberichten werd er zelfs gesproken over een mogelijk oorsprong op de wekelijkse zondagsmarkt in Heist-op-den-Berg. Hoewel er in Heist-op-den-Berg nog geen uitbraak gemeld is, is het toch aan te raden om waakzaam te blijven. Vanaf 2 juli zijn er maatregelen op het volledige Belgische grondgebied.

Persbericht 04/12/2018

ZIEKTE VAN NEWCASTLE: VERSOEPELINGEN VAN MAATREGELEN VOOR HOBBYHOUDERS

Op 03/12/2018 is er een Ministerieel Besluit gepubliceerd dat wijzigingen aanbrengt in het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle. Deze wijzigingen betekenen voor de hobbyhouders de terugkeer naar een normale situatie.

Tentoonstellingen en verzamelingen

Een deel van de versoepelingen hebben betrekking op de tentoonstellingen en verzamelingen van pluimvee of vogels andere dan openbare markten. Op deze evenementen zijn volgende bepalingen van kracht: de Lokale Controle-Eenheid van het FAVV moet op de hoogte zijn, aanwezigheid van een dierenarts, er moet een inventaris worden bijgehouden van de aanwezige deelnemers, alle aanwezige kippen, kalkoenen, parelhoenders, kwartels, fazanten, patrijzen, loopvogels, duiven en pauwen moeten gevaccineerd zijn door een dierenarts en dit minstens 15 dagen vóór en ten hoogste 9 maand vóór het verzamelen. Dit moet aangetoond worden aan de hand van een vaccinatieattest opgesteld door deze dierenarts. Voor eenden, ganzen en dwergkwartels geldt de vaccinatieplicht niet.

Verkopen van pluimvee

Het is weer toegestaan voor hobbyhouders om hun pluimvee direct te verkopen aan andere hobbyhouders. Hier zijn geen bijzondere voorwaarden aan verbonden.

Het nieuwe Ministerieel Besluit stipuleert ook dat een hobbyhouder pluimvee mag verkopen aan pluimveehandelaars, maar enkel onder welbepaalde voorwaarden:

 • de hobbyhouder moet geregistreerd zijn in Sanitel OF
 • het pluimvee moeten geringd zijn met een gesloten pootring.
In beide gevallen moet het pluimvee minstens 15 dagen vóór en ten hoogste 9 maand vóór het verhandelen gevaccineerd zijn door de dierenarts. Als bewijs van vaccinatie geldt een attest opgesteld door de dierenarts.

Voor meer informatie, kan u terecht op onze website: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/newcastle/

Persbericht FAVV 05/09/2018

ZIEKTE VAN NEWCASTLE: LAATSTE BEPERKINGSZONE ROND EEN HAARD IN LESSINES (HENEGOUWEN) OPGEHEVEN.
ALGEMENE MAATREGELEN VOOR PLUIMVEEHOUDERS BLIJVEN VAN KRACHT VOOR HEEL BELGIË.

Het Voedselagentschap heeft gisteren (04/09) de laatste zone die op 20/07/2018 werd afgebakend rond een besmetting met de ziekte van Newcastle in Lessines (Henegouwen) opgeheven. De algemene maatregelen voor pluimveehouders blijven van kracht in België. Er zijn versoepelingen mogelijk onder zeer strikte voorwaarden voor verzamelingen en verkoop.

Het Voedselagentschap heeft sinds 26 april 2018 al 20 besmettingen met de Ziekte van Newcastle (ND) vastgesteld: 17 bij sierpluimvee van hobbyhouders en 3 op commerciële pluimveehouderijen.
Gisteren, 4 september 2018, werd ook de laatste zone rond Lessines opgeheven.

De algemene maatregelen voor heel België blijven van kracht.

Sinds 1 augustus is de verkoop van (hobby)pluimvee opnieuw toegelaten, maar enkel voor pluimveehandelaars die beschikken over een toelating van het FAVV, met inbegrip van commerciële verzamelingen zoals openbare markten. Ook hier zijn weer strikte voorwaarden aan verbonden. Pluimveehandelaars mogen nooit pluimvee van een hobbyhouder aankopen.

Daarnaast is het vanaf nu opnieuw mogelijk voor hobbykwekers van pluimvee om, onder strikte voorwaarden, met hun dieren deel te nemen aan niet-commerciële verzamelingen zoals tentoonstellingen, beurzen en wedstrijden. Alle pluimvee moet individueel geïdentificeerd zijn met een gesloten, niet-afneembare pootring en het moet minimum drie weken en maximum negen maanden vóór de niet-commerciële verzameling gevaccineerd zijn tegen de ziekte van Newcastle met een geïnactiveerd vaccin. Op deze niet-commerciële verzamelingen is occasionele verkoop toegestaan.

Elke andere verkoop, ruil of overdracht van hobbypluimvee tussen hobbyhouders onderling is nog steeds verboden.

Gezien de gunstige evolutie van de situatie bestudeert het Agentschap, in samenwerking met de wetenschappelijke experten van Sciensano en in overleg met de betrokken partijen, de mogelijkheid om terug te keren naar een normale situatie aangepast aan de opgedane ervaring bij dit incident.

Meer details over de maatregelen en mogelijke versoepelingen zijn terug te vinden op
http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/newcastle/

Persbericht FAVV 30/7/2018

NEWCASTLE DISEASE (NCD): VERLENGING VAN DE ALGEMENE MAATREGELEN – DE VERKOOP VAN PLUIMVEE DOOR PROFESSIONELE PLUIMVEEHANDELAARS AAN HOBBYHOUDERS KAN ECHTER ONDER STRIKTE VOORWAARDEN WORDEN HERVAT.

Het Agentschap heeft op 2 juli naar aanleiding van verschillende uitbraken van ND bij hobbyhouders door middel van een officiële noodbeslissing een verbod ingesteld voor 30 dagen op het verzamelen van pluimvee en hobbypluimvee, met uitzondering van reisduiven, en de verkoop van deze dieren naar en door hobbyhouders.

Gezien de evolutie van de situatie, zullen deze maatregelen vanaf 1 augustus door middel van een ministerieel besluit grotendeels worden verlengd. Er is tegelijk een derogatie om de verkoop van hobbypluimvee aan hobbyhouders mogelijk te maken, maar uitsluitend door professionele pluimveehandelaars die aan zeer strikte voorwaarden voldoen.

A. Zijn vanaf 1st augustus weer toegelaten:

 1. Voor de pluimveehandelaarsToegelaten enkel en alleen voor professionele pluimveehandelaars onder strikte bijkomende voorwaarden:
  • de deelname aan commerciële verzamelingen van pluimvee en hobbypluimvee, met inbegrip van markten;
  • de verkoop aan hobbyhouders.

De strikte bijkomende voorwaarden voor pluimveehandelaars (meer in detail terug te vinden op de website van het FAVV1 ) :

  • Het pluimvee dat aanwezig is op het bedrijf van de pluimveehandelaar en dat door hem wordt verhandeld, is enkel en alleen en rechtstreeks afkomstig van professionele bedrijven. Het pluimvee werd op deze bedrijven volledig gevaccineerd tegen de ziekte van Newcastle. Voor elk vervoer naar de inrichting van de pluimveehandelaar werd een papieren verplaatsingsdocument met het luik “vaccinatie” opgemaakt.
  • Indien de pluimveehandelaar wenst deel te nemen aan een commerciële verzameling van pluimvee en hobbypluimvee dient hij een nieuw verplaatsingsdocument op te maken (hier geen luik vaccinatie). Op elke verzameling moet de pluimveehandelaar per te koop gesteld lot pluimvee en hobbypluimvee wel ook de eerdere verplaatsingsdocumenten met het luik “vaccinatie” bijhebben en deze op vraag kunnen voorleggen.
  • De pluimveehandelaar dient elke vrijdag de planning van al zijn deelnames aan verzamelingen in de daaropvolgende week over te maken aan de LCE van FAVV die bevoegd is voor de gemeente waar hij is gevestigd. Hij mag enkel deelnemen aan verzamelingen die in die planning zijn opgenomen.
  • Indien de pluimveehandelaar nog pluimvee en hobbypluimvee heeft op zijn bedrijf van vóór de beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen van 2 juli 2018 en die niet afkomstig zijn van de professionele bedrijven, mogen deze niet verhandeld worden, tenzij ze een volledige vaccinatie hebben ondergaan tegen de ziekte van Newcastle. Bovendien dienen zij ook apart gehouden te worden van het pluimvee hernomen in het eerste punt.
  • De pluimveehandelaar dient van alle pluimvee en vogels (dus hobbypluimvee inbegrepen) die hij houdt op zijn bedrijf een register bij te houden (de gegevens van het register zijn gedetailleerd terug te vinden op de website van het FAVV1).
  • De pluimveehandelaar dient elk gestorven dier over te brengen of te laten overbrengen naar het laboratorium van een erkende vereniging voor onderzoek op de ziekte van Newcastle en aviaire influenza. De kosten van de analyses zijn ten laste van het Agentschap, deze om het kadaver naar het labo te voeren voor de handelaar.
 1. Voor de hobbyhoudersDit besluit betekent een versoepeling van de maatregelen voor hobbyhouders aangezien deze opnieuw de mogelijkheid hebben om hobbypluimvee aan te kopen op markten of op het bedrijf van de pluimveehandelaars die voldoen aan de strikte voorwaarden.

B. Blijven verboden:

Voor pluimveehandelaars en hobbyhouders

  • het organiseren van niet commerciële verzamelingen van pluimvee en hobbypluimvee;
  • het verhandelen van hobbypluimvee door en tussen hobbyhouders;
  • de opkoop van hobbypluimvee door pluimveehandelaars bij hobbyhouders.

Tenzij door overmacht of op bevel van de bevoegde overheid, is het vervoerders en handelaars steeds verboden om pluimvee over te laden tussen voertuigen, tenzij op het bedrijf van een pluimveehandelaar, waar de aankomst van het pluimvee wordt geregistreerd vóór het overladen en voor elk nieuw vertrek een nieuw verplaatsingsdocument wordt opgesteld.

Persbericht FAVV 17/7/2018

NIEUW GEVAL VAN DE ZIEKTE VAN NEWCASTLE OP EEN OPFOKBEDRIJF IN DE GEMEENTE WAREGEM (WEST-VLAANDEREN). AFBAKENING VAN NIEUWE BEPERKINGSGEBIEDEN MET BIJHORENDE MAATREGELEN.
OPHEFFEN VAN DE MAATREGELEN IN HET BEPERKINGSGEBIED AFGEBAKEND OP 22 JUNI IN VILLERS-LA-VILLE (WAALS-BRABANT).

Het Voedselagentschap (FAVV) heeft vandaag, 17 juli 2018, de ziekte van Newcastle vastgesteld bij pluimvee van een opfokbedrijf in de gemeente Waregem (West-Vlaanderen). Deze besmettingen komt bovenop de 16 al gekende besmettingen, die sinds 26 april 2018 werden vastgesteld.

Rond de besmetting op de professionele pluimveehouderij in Waregem werden een zone met een straal van 500 meter, een beschermingsgebied met een straal van 3 km en een toezichtsgebied met een straal van 10 km afgebakend.

 • In de 3 en de 10 km-zones is een verbod van kracht voor het verplaatsen van alle pluimvee en broedeieren. Alle professionele pluimveehouders in deze zones moeten een bedrijfsinventaris overmaken aan het Voedselagentschap. In deze zones zijn alle verzamelingen van pluimvee en vogels verboden.
 • In de zone van 500 m rond de besmetting moet bovendien alle pluimvee, zowel van hobbyhouders als op professionele bedrijven, opgehokt en gevaccineerd worden. Tevens dient hier ook elke hobbyhouder een inventaris van zijn pluimvee over te maken aan de gemeente.

Alle maatregelen gelden gedurende ten minste 21 dagen.

Eerder deze maand (vanaf 2 juli 2018) werden al algemene maatregelen opgelegd voor alle hobbypluimvee in België. Deze bestaande maatregelen blijven ongewijzigd van kracht ten minste tot einde deze maand. Het gaat om een verbod op verzamelingen en een verbod op verhandelen van dergelijke hobbyvogels naar en door particulieren.

Ondertussen is de situatie in Villers-la-Ville (Waals-Brabant), waar op 22 juni een besmetting bij een hobbyhouder werd vastgesteld, opgelost. Daarom zijn daar de verschillende maatregelen, opgelegd aan alle hobbyhouders van pluimvee en vogels in een straal van 500 m rond de besmetting, vandaag opgeheven.

Het Voedselagentschap voert bij elke besmetting een onderzoek om de oorzaak van de besmetting te achterhalen. Het virus van de ziekte van Newcastle is zeer besmettelijk en kan alle soorten pluimvee en vogels besmetten. Bij besmetting met een erg agressieve stam treden zenuwsymptomen (waaronder een stijve nek) en een massale sterfte op. Het virus wordt verspreid door direct contact met besmette vogels, door contact met besmet materiaal (bijvoorbeeld voeder of drinkwater, verontreinigd door uitwerpselen), of via lucht.

De mens is niet gevoelig aan deze ziekte. De consumptie van vlees of eieren van pluimvee houdt dan ook geen enkel risico in.

Het Voedselagentschap benadrukt dat vaccinatie de enige goede preventie is tegen deze ziekte. Voor pluimvee gehouden op professionele bedrijven en pluimvee en duiven die aan verzamelingen deelnemen, is vaccinatie altijd verplicht. Voor dieren van hobbyhouders in het algemeen raadt het Agentschap de vaccinatie sterk aan.

Het Agentschap volgt nauwgezet de situatie op en vraagt aan de pluimveesector en alle hobbyhouders om waakzaam te zijn en de maatregelen strikt op te volgen. Particulieren kunnen contact opnemen met hun dierenarts indien ze problemen vaststellen bij hun dieren.

Meer detail over de maatregelen is terug te vinden op Newcastle disease

Persbericht FAVV 16/7/2018

NIEUWE BESMETTINGEN VAN DE ZIEKTE VAN NEWCASTLE BIJ HOBBYHOUDERS IN GEMEENTEN NINOVE EN EEKLO (OOST-VLAANDEREN) AFBAKENING VAN NIEUWE BEPERKINGSGEBIEDEN MET BIJHORENDE MAATREGELEN.

Het Voedselagentschap (FAVV) heeft vandaag, 16 juli 2018, de ziekte van Newcastle vastgesteld bij sierpluimvee van hobbyhouders in de gemeenten Ninove en Eeklo (Oost-Vlaanderen) Deze besmettingen komen bovenop de 14 al gekende besmettingen, die sinds 26 april 2018 werden vastgesteld. .

Rond de beide besmettingen bij de hobbyhouders werd telkens een beschermingsgebied met een straal van 500 m afgebakend. Daarin gelden volgende maatregelen:

 • Elke houder van pluimvee of duiven moet een inventaris van zijn dieren aan de burgemeester overmaken.
 • Elke houder moet zijn pluimvee en duiven laten vaccineren (met uitzondering van eenden, ganzen en dwergkwartels) of een bewijs van geldige vaccinatie voorleggen.
 • Er is een vervoersverbod voor pluimvee en duiven.

Alle maatregelen gelden gedurende ten minste 21 dagen.

Eerder deze maand (vanaf 2 juli 2018) werden al algemene maatregelen opgelegd voor alle hobbypluimvee in België. Deze bestaande maatregelen blijven ongewijzigd van kracht minstens tot einde deze maand. Het gaat om een verbod op verzamelingen en een verbod op verhandelen van dergelijke hobbyvogels naar en door particulieren.

Het Voedselagentschap voert bij elke besmetting een onderzoek om de oorzaak van de besmetting te achterhalen. Het virus van de ziekte van Newcastle is zeer besmettelijk en kan alle soorten pluimvee en vogels besmetten. Bij besmetting met een erg agressieve stam treden zenuwsymptomen (waaronder een stijve nek) en een massale sterfte op. Het virus wordt verspreid door direct contact met besmette vogels, door contact met besmet materiaal (bijvoorbeeld voeder of drinkwater, verontreinigd door uitwerpselen), of via lucht.

De mens is niet gevoelig aan deze ziekte. De consumptie van vlees of eieren van pluimvee houdt dan ook geen enkel risico in.

Het Voedselagentschap benadrukt dat vaccinatie de enige goede preventie is tegen deze ziekte. Voor pluimvee gehouden op professionele bedrijven en pluimvee en duiven die aan verzamelingen deelnemen, is vaccinatie altijd verplicht. Voor dieren van hobbyhouders in het algemeen raadt het Agentschap de vaccinatie sterk aan.

Het Agentschap volgt nauwgezet de situatie op en vraagt aan de pluimveesector en alle hobbyhouders om waakzaam te zijn en de maatregelen strikt op te volgen. Particulieren kunnen contact opnemen met hun dierenarts indien ze problemen vaststellen bij hun dieren.

Meer detail over de maatregelen is terug te vinden op Newcastle disease

Persbericht FAVV 13/7/2018

Nieuwe geval van de ziekte van Newcastle bij een hobbyhouder in Beersel. Afbakening van een nieuw beperkingsgebied met bijhorende maatregelen. Opheffen van de maatregelen in de 2 beperkingsgebieden afgebakend op 15 juni in Soignies en Verviers

Het Voedselagentschap (FAVV) heeft vandaag, 13 juli 2018, de ziekte van Newcastle vastgesteld bij een hobbyhouder in de gemeente Beersel. Deze besmetting komt bovenop de 13 al gekende besmettingen, die sinds 26 april 2018 werden vastgesteld.

Rond de besmetting bij de hobbyhouder is een beschermingsgebied met een straal van 500 m afgebakend. Daarin gelden de volgende maatregelen:

 • Elke houder van pluimvee of duiven moet een inventaris van zijn dieren aan de burgemeester overmaken.
 • Elke houder moet zijn pluimvee en duiven laten vaccineren (met uitzondering van eenden, ganzen en dwergkwartels) of een bewijs van geldige vaccinatie voorleggen.
 • Er is een vervoersverbod voor pluimvee en duiven.

Deze maatregelen gelden gedurende ten minste 21 dagen

Eerder, op 15 juni, werden gelijkaardige maatregelen opgelegd aan alle hobbyhouders van pluimvee en vogels in een straal van 500 m rond besmettingen in Verviers en Soignies. Aangezien de situatie daar opgelost is, zijn de maatregelen in deze beide zones vandaag opgeheven.
Het Voedselagentschap voert bij elke besmetting een onderzoek om de oorzaak van de besmetting te achterhalen. Het virus van de ziekte van Newcastle is zeer besmettelijk en kan alle soorten pluimvee en vogels besmetten. Bij besmetting met een erg agressieve stam treden zenuwsymptomen (waaronder een stijve nek) en een massale sterfte op. Het virus wordt verspreid door direct contact met besmette vogels, door contact met besmet materiaal (bijvoorbeeld voeder of drinkwater, verontreinigd door uitwerpselen), of via lucht.
De mens is niet gevoelig aan deze ziekte. De consumptie van vlees of eieren van pluimvee houdt dan ook geen enkel risico in.

Het Voedselagentschap benadrukt dat vaccinatie de enige goede preventie is tegen deze ziekte. Voor pluimvee gehouden op professionele bedrijven en pluimvee en duiven die aan verzamelingen deelnemen, is vaccinatie altijd verplicht. Voor dieren van hobbyhouders in het algemeen raadt het Agentschap de vaccinatie sterk aan.

Meer detail over de maatregelen is terug te vinden op Newcastle disease

Persbericht FAVV 9/7/2018

Nieuw geval van de ziekte van Newcastle in Zulte (Oost-Vlaanderen). Afbakening van nieuw beperkingsgebied met bijhorende maatregelen.

Het Voedselagentschap (FAVV) heeft afgelopen weekend de ziekte van Newcastle vastgesteld bij pluimvee van een opfokbedrijf in de gemeente Zulte (Oost-Vlaanderen). Deze besmetting komt bovenop de 12 al gekende besmettingen, die sinds 26 april 2018 werden vastgesteld.

Rond de besmettingen op het professionele pluimveebedrijf in Zulte werden een zone met een straal van 500 meter, een beschermingsgebied met een straal van 3 km en een toezichtsgebied met een straal van 10 km afgebakend.
– In de 3 en de 10 km-zones is een verbod van kracht voor het verplaatsen van alle pluimvee en broedeieren. Alle professionele pluimveehouders in deze zones moeten een bedrijfsinventaris overmaken aan het Voedselagentschap. In deze zones zijn alle verzamelingen van pluimvee en vogels verboden.
– In de zone van 500 m rond de besmetting moet bovendien alle pluimvee, zowel van hobbyhouders als op professionele bedrijven, opgehokt en gevaccineerd worden. Tevens dient hier ook elke hobbyhouder een inventaris van zijn pluimvee over te maken aan de gemeente.

Alle maatregelen gelden gedurende ten minste 21 dagen

Vorige week (vanaf 2 juli 2018) werden al op basis van de resultaten van het onderzoek van de besmettingen bij hobbyhouders nieuwe maatregelen opgelegd voor alle hobbypluimvee in België. Deze al bestaande maatregelen blijven ongewijzigd van kracht. Het gaat om een verbod op verzamelingen en een verbod op verkoop van dieren naar en tussen particulieren.

Het Voedselagentschap voert bij elke besmetting een onderzoek om de oorzaak van de besmetting te achterhalen. Het virus van de ziekte van Newcastle is zeer besmettelijk en kan alle soorten pluimvee en vogels besmetten. Bij besmetting met een erg agressieve stam treden zenuwsymptomen (waaronder een stijve nek) en een massale sterfte op. Het virus wordt verspreid door direct contact met besmette vogels, door contact met besmet materiaal (bijvoorbeeld voeder of drinkwater, verontreinigd door uitwerpselen), of via lucht.

De mens is niet gevoelig aan deze ziekte. De consumptie van vlees of eieren van pluimvee houdt dan ook geen enkel risico in.

Het Voedselagentschap benadrukt dat vaccinatie de enige goede preventie is tegen deze ziekte. Voor pluimvee gehouden op professionele bedrijven en pluimvee en duiven die aan verzamelingen deelnemen, is vaccinatie altijd verplicht. Voor dieren van hobbyhouders in het algemeen raadt het Agentschap de vaccinatie sterk aan.

Persbericht FAVV 06/07/2018

Nieuwe geval van de ziekte van Newcastle in Morlanwelz (Henegouwen). Afbakening van een nieuw beperkingsgebied met bijhorende maatregelen

Het Voedselagentschap (FAVV) heeft vandaag, 6 juli 2018, de ziekte van Newcastle vastgesteld bij een hobbyhouder in de gemeente Morlanwelz (Henegouwen). Deze besmetting komt bovenop de 11 al gekende besmettingen, die sinds 26 april 2018 werden vastgesteld.

Rond de besmetting bij de hobbyhouder werd een beschermingsgebied met een straal van 500 m afgebakend. Daarin gelden volgende maatregelen:

 • Elke houder van pluimvee of duiven moet een inventaris van zijn dieren aan de burgemeester overmaken.
 • Elke houder moet zijn pluimvee en duiven laten vaccineren (met uitzondering van eenden, ganzen en dwergkwartels) of een bewijs van geldige vaccinatie voorleggen.
 • Er is een vervoersverbod voor pluimvee en duiven.

Alle maatregelen gelden gedurende ten minste 21 dagen

Eerder deze week (vanaf 2 juli 2018) werden al op basis van de resultaten van het onderzoek van de besmettingen bij hobbyhouders nieuwe maatregelen opgelegd voor alle hobbypluimvee in België. Deze al bestaande maatregelen blijven ongewijzigd van kracht. Het gaat om een verbod op verzamelingen en een verbod op verkoop van dieren naar en tussen particulieren.

Het Voedselagentschap voert bij elke besmetting een onderzoek om de oorzaak van de besmetting te achterhalen. Het virus van de ziekte van Newcastle is zeer besmettelijk en kan alle soorten pluimvee en vogels besmetten. Bij besmetting met een erg agressieve stam treden zenuwsymptomen (waaronder een stijve nek) en een massale sterfte op. Het virus wordt verspreid door direct contact met besmette vogels, door contact met besmet materiaal (bijvoorbeeld voeder of drinkwater, verontreinigd door uitwerpselen), of via lucht.

De mens is niet gevoelig aan deze ziekte. De consumptie van vlees of eieren van pluimvee houdt dan ook geen enkel risico in.

Het Voedselagentschap benadrukt dat vaccinatie de enige goede preventie is tegen deze ziekte. Voor pluimvee gehouden op professionele bedrijven en pluimvee en duiven die aan verzamelingen deelnemen, is vaccinatie altijd verplicht. Voor dieren van hobbyhouders in het algemeen raadt het Agentschap de vaccinatie sterk aan.

Het Agentschap volgt nauwgezet de situatie op en vraagt aan de pluimveesector en alle hobbyhouders om waakzaam te zijn en de maatregelen strikt op te volgen. Particulieren kunnen contact opnemen met hun dierenarts indien ze problemen vaststellen bij hun dieren.

Persbericht FAVV 04/07/2018:

Geval van de ziekte van Newcastle bij een pluimveehandel in de gemeente Haaltert (Oost-Vlaanderen). Afbakening van nieuwe beperkingsgebieden met bijhorende maatregelen

Het Voedselagentschap (FAVV) heeft de ziekte van Newcastle vastgesteld bij pluimvee van een pluimveehandel in de gemeente Haaltert (Oost-Vlaanderen). Deze besmetting komt bovenop de 10 al gekende besmettingen bij hobbyhouders, die sinds 26 april 2018 werden vastgesteld.

Vandaag, 4 juli 2018, is de ziekte van Newcastle bevestigd bij een pluimveehandel in Haaltert. Rond deze haard werd een zone met een straal van 500 meter, een beschermingsgebied met een straal van 3 km en een toezichtsgebied met een straal van 10 km afgebakend.

 • In de 3 en de 10 km-zones is een verbod van kracht voor het verplaatsen van alle pluimvee en broedeieren. Alle professionele pluimveehouders in deze zones moeten een bedrijfsinventaris overmaken aan het Voedselagentschap. In deze zones zijn alle verzamelingen van pluimvee en vogels verboden.
 • In de zone van 500 m rond de besmetting moet bovendien alle pluimvee, zowel van hobbyhouders als op professionele bedrijven, opgehokt en gevaccineerd worden. Tevens dient hier ook elke hobbyhouder een inventaris van zijn pluimvee over te maken aan de gemeente.

Deze maatregelen gelden gedurende 21 dagen.
Meer detail over de maatregelen is terug te vinden op Newcastle disease

Eerder deze week (vanaf 2 juli 2018) werden al op basis van de resultaten van het onderzoek van de besmettingen bij hobbyhouders nieuwe maatregelen opgelegd voor alle hobbypluimvee in België. Deze al bestaande maatregelen blijven ongewijzigd van kracht. Het gaat over het verbod op verzamelingen en verkoop naar en tussen particulieren.

Het Voedselagentschap voert bij elke besmetting een epidemiologisch onderzoek om de oorzaak van de besmetting te achterhalen. Het virus van de ziekte van Newcastle is zeer besmettelijk en kan alle soorten pluimvee en vogels besmetten. Bij besmetting met een erg agressieve stam treden zenuwsymptomen (waaronder een stijve nek) en een massale sterfte op. Het virus wordt verspreid door direct contact met besmette vogels, door contact met besmet materiaal (bijvoorbeeld voeder of drinkwater, verontreinigd door uitwerpselen), of via lucht. Het is essentieel dat zowel professionnele- als hobby houder van pluimvee of vogels in de afgebakende zones, de opgelegde maatregelen nauwgezet toepast om de verdere verspreiding van de ziekte te vermijden. Het Agentschap roept alle pluimvee- en vogelhouders op tot waakzaamheid.

De mens is niet gevoelig aan deze ziekte. De consumptie van vlees of eieren van pluimvee houdt dan ook geen enkel risico in.

Het Voedselagentschap benadrukt dat vaccinatie de enige goede preventie is tegen deze ziekte. Voor pluimvee gehouden op professionele bedrijven en pluimvee en duiven die aan verzamelingen deelnemen, is vaccinatie altijd verplicht. Voor dieren van hobbyhouders in het algemeen raadt het Agentschap de vaccinatie sterk aan.
Het agentschap volgt nauwgezet de situatie op, en vraagt aan de pluimveesector en alle hobbyhouders om de maatregelen strikt op te volgen. Particulieren kunnen contact opnemen met hun dierenarts bij vragen.

Persbericht FAVV 29/06/2018:

NOODMAATREGELEN VOOR HOBBYHOUDERS VAN PLUIMVEE IN BELGIË ALS GEVOLG VAN 10 BEVESTIGDE GEVALLEN VAN DE ZIEKTE VAN NEWCASTLE BIJ DIT SOORT HOUDERS TIJDENS DE VOORBIJE 2 MAANDEN

Het Voedselagentschap heeft tijdens de voorbije 8 weken de ziekte van Newcastle bevestigd bij kippen van 10 hobbyhouders in verschillende gemeenten in België.

Op basis van de resultaten van het epidemiologisch onderzoek legt het FAVV vanaf 2 juli nieuwe maatregelen op voor alle hobbyhouders van pluimvee in België: op het ganse grondgebied komt er een verbod op het overdragen (verkoop, afstaan, uitwisselen, …) van kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels naar of tussen hobbyhouders en een verbod om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen (markten, tentoonstellingen, beurzen,…).

Deze maatregelen gelden vanaf maandag 2 juli voor een periode van 30 dagen; een eventuele verlenging van deze periode is mogelijk.

Vanaf maandag 2 juli legt het Voedselagentschap voor een minimale periode van 30 dagen op het ganse grondgebied strikte maatregelen op voor alle hobbyhouders van de vogelsoorten, waarnaar verwezen wordt in de inleiding:

 • verbod op het overdragen (verkoop, afstaan, uitwisselen, …) van kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels naar of tussen hobbyhouders;
 • verbod om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen (markten, tentoonstellingen, beurzen…).

Deze 2 nieuwe maatregelen gelden voor een periode van 30 dagen en kunnen eventueel verlengd worden, afhankelijk van de epidemiologische ontwikkelingen in België.

Verzamelingen en het overdragen van andere vogelsoorten dan degene hier vermeld, zijn nog steeds toegestaan.

Het FAVV voert bij elke besmetting een epidemiologisch onderzoek om de oorzaak te achterhalen. De recente gevallen hebben aangetoond dat de aankoop van dieren en de contacten binnen het circuit van de hobbyhouders hierin een grote rol spelen, vandaar deze nieuwe maatregelen. De besmetting via wilde vogels is ook een mogelijke oorzaak. Het virus van de ziekte van Newcastle is zeer besmettelijk en kan alle pluimvee- en vogelsoorten treffen. Bij dieren besmet met een erg agressieve stam treden soms zenuwsymptomen (waaronder een stijve nek bij de overleden kippen) en massale sterfte op. Het is essentieel dat elke houder van pluimvee de opgelegde maatregelen nauwgezet toepast om de verdere verspreiding van de ziekte te vermijden.

De mens is niet gevoelig aan deze ziekte. De consumptie van eieren of vlees van pluimvee houdt dan ook geen enkel risico in.

Het Voedselagentschap benadrukt dat vaccinatie de enige goede preventie is tegen deze ziekte. Deze vaccinatie is altijd verplicht voor pluimvee gehouden op professionele bedrijven of bij houders met meer dan 100 stuks pluimvee en voor pluimvee en duiven die deelnemen aan verzamelingen. Het Agentschap raadt trouwens de vaccinatie sterk aan voor dieren van hobbyhouders in het algemeen, ook dus waar er maar enkele dieren aanwezig zijn.

Ons volledig dossier over de ziekte van Newcastle is terug te vinden op de website van het Voedselagentschap: www.favv.be, volg FAVV > Beroepssectoren > Dierlijke productie > Dierengezondheid > Dierziekten > Newcastle disease