De meest courante operaties worden regelmatig in de praktijk uitgevoerd. Een sterilisatie of castratie, verwijderen van tumoren, keizersnede,

Voor zwaardere operaties zoals het herstellen van botbreuken verwijs ik je graag door naar een dierenkliniek in de regio. Op die manier kan u zeker zijn dat je huisdier de beste kans op herstel heeft, waarbij ook steeds de beste technieken gebruikt worden.

De anesthesie wordt aangepast naargelang het dier. Een kitten van 8 weken heeft immers andere eisen qua anesthesie dan een kat van 17 jaar. Er gebeurt vooraf steeds een evaluatie wat de noden zijn van uw huisdier zodat de anesthesie zo veilig mogelijk verloopt. Volledig risicovrij is geen enkele anesthesie. Zelfs het beste ziekenhuis (voor mensen) ter wereld gaat nooit volledig risicovrij iemand in slaap kunnen brengen.

Daartegenover staat natuurlijk wel dat er bepaalde risico’s zijn die je kan vermijden. Zo krijgt een hond met hartfalen of een kat met nierfalen een ander anesthesieprotocol en gebeuren zo’n verdovingen enkel wanneer noodzakelijk.

Operatiezaal Dierenarts Steven De Smedt Heist op den Berg

Operatiezaal

In de praktijk wordt meestal gebruik gemaakt van een protocol waarbij een dier eerst gekalmeerd wordt met een bepaalde injectie. Nadien kan een bijkomende injectie zorgen dat het dier onder anesthesie gebracht wordt.  Welke middelen er hiervoor gebruikt worden is afhankelijk van patiënt tot patiënt (gezond, jong, oud, hartfalen, nierfalen, leverfalen, …). Het onderhouden van de anesthesie gebeurt meestal met gasanesthesie.

Vaak zal een katheder en infuus aangebracht worden. Niet alleen krijgt de patiënt tijdens de operatie de nodige vloeistoffen, ook kan er langs deze weg extra medicatie ingespoten worden zodat dit sneller kan inwerken dan wanneer men dit in de spier zou inspuiten.

Tijdens de anesthesie wordt de algemene toestand van uw huisdier opgevolgd door middel van monitoring. De uitgeademde gassen, zuurstofgehalte in het bloed, hartritme en ademhalingsritme worden doorlopend geanalyseerd zodat snel ingegrepen en bijgestuurd kan worden.

Als de operatie afgelopen is kan je huisdier rustig ontwaken in een hospitalisatiehok. Hier is de nodige voorziening zodat de temperatuur van uw huisdier op peil blijft.