Vernieuwde wetgeving omtrent het houden van Grijze Roodstaart papagaaien

Bel ons! 015/762.764

Grijze roodstaartpapagaaien

11/01/2017

Het CITES-verdrag is in het leven geroepen om de handel in beschermde en met uitsterven bedreigde diersoorten te reglementeren. CITES is de afkorting voor Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora. De CITES regelgeving wordt in Europa toegepast door Europese Verordeningen. In België is CITES geratificeerd sinds 1984.

In het wild kent de grijze roodstaart een zeer sterke achteruitgang. Op de laatste CITES-conferentie in Zuid-Afrika (van 24 september tot 5 oktober 2016) is beslist om de Grije Roodstaartpapagaai op te nemen in de lijst van dieren in Bijlage 1.

Dit heeft als gevolg dat de grijze roodstaart vanaf nu het hoogste niveau van bescherming krijgt.

Heeft u thuis een grijze roodstaart of bent u van plan om ermee te kweken? Dan zijn er bepaalde stappen die u moet ondernemen zodat u wettelijk in orde blijft.

Een praktisch overzicht kan u terugvinden in de omzendbrief van het FOD volksgezondheid.

Daarnaast zal u ook het modeldocument nodig hebben om uw grijze roodstaart te registreren.

Meer informatie hierover op www.citesinbelgie.be.

 

 

Grijze Roodstaart - CITES